Magyarország
____
Nincs találat
CÉGÜNKRŐL
HÍREK & BLOG

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Sunrider kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek személyes adatainak védelmét. Azzal, hogy Ön ránk bízza a személyes adatait, megbízik benne, hogy mi azokat felelősségteljesen kezeljük. Jelen Szabályzatunk az alábbi adatkezelésekre vonatkozik:

 1. a Sunrider vállalati weboldalakra, vagyis a sunrider.hu, sunrider.com, a shop.sunrider.com és a business.sunrider.com, (a továbbiakban együttesen "weboldal") látogatóinak és használóinak adatkezelésére. A weboldal használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi jelen Adatkezelési Szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szabályzattal, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

 2. a Független Üzlettulajdonosok és vásárlók, fogyasztók (a vásárlók és fogyasztók továbbiakban együttesen ”fogyasztók”) személyes adatainak kezelésére.

A fentiek alapján Sunrider az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”), valamint a 2000. évi C. törvény - a számvitelről (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Szabályzatot teszi közzé.  Sunrider fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa. Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát. I. AZ ADATKEZELŐ Az Adatkezelő neve Sunrider Hungary Kft. (továbbiakban „Sunrider”) Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Cégjegyzékszáma: 01-09-268284 Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószáma: 10888083-2-41 Telefon: +36 1 350 5373 Fax: +36 1 350 5374 Email: sunrider@sunrider.hu II.  MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL? Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre, amikor a weboldalt meglátogatja, vásárlóként regisztrál, Független Üzlettulajdonosként  szerződést köt velünk vagy „Kapcsolat” menüpontban megjelölt elérhetőségeken megkeres minket. 2.1 Ügyfelek adatkezelése 2.1.1 Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonos (FÜT) vagy fogyasztó, a következő adatokat kezeljük Önről:

 • Név; 

 • E-mail cím; 

 • Lakcím; 

 • Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám;

 • Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám;

 • Telefonszám és faxszám; 

 • Szponzor azonosítója; 

 • Egyéni vállalkozók esetén bank és bankszámlaszám,

 • Az Ön által megadott felhasználónév, jelszó és a regisztrációs száma

 • Vásárlások adatai

 • Önnel folytatott kommunikáció.

Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonosként áll szerződéses jogviszonyban a Sunriderrel, akkor Önről a fentieken túlmenően az alábbi adatokat is kezeljük:

 • Személyes volumen (PV), 

 • Alsóvonali volumen (DV), 

 • Bónusz kalkuláció, 

 • Management riportok.

2.1.2. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, leveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatainak kezelésére kerül sor:

 • név;

 • email-cím.

2.2 A weboldal használata során történő adatkezelés  2.2.1 Sütik (cookie)

 • Mik azok a sütik?

  • Az ún. cookie-k („süti”) olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el a látogató számítógépén, és amelyet a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Ennek segítségével egy későbbi látogatás során a süti révén be lehet azonosítani a látogatót, ill. meg lehet különböztetni más látogatóktól, valamint akár testreszabott információt is meg lehet jeleníteni részére.

 • Mit tehetek, ha nem szeretném engedélyezni a sütik gépemre történő telepítését vagy szeretném azokat törölni?

  • Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások/Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

 • Milyen típusú sütik vannak?

  • A sütiket alapvetően két csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, amelyek az Ön hozzájárulása nélkül is alkalmazhatók, ilyenek például a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”), hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”), felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”), terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balacing session cookies”), felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”) stb. A másik csoportba tartozó sütik célja nem szorosan a weboldal működtetése, hanem azon túlmutató egyéb cél (pl. analitikai, marketing célú sütik stb.), amelyek csak abban az esetben telepíthetők, ha azok használatához Ön előzetesen hozzájárult. A sütik élettartamukat tekintve lehetnek ideiglenesek, amelyek csak egy adott munkamenet alatt tárolódnak vagy állandók.

 • Milyen sütiket használunk mi a weboldalunkon? A weboldalon található sütik itt megtalálhatók: LINK

Sunrider a weboldalon igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics, valamint a Logrocket által nyújtott szolgáltatásokat, amelynek alapján a Google és a Logrocket sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics és Logrocket adatkezeléséről további információkat az alábbi címen talál: 

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

  https://docs.logrocket.com/docs/data-collected

2.2.2 A weboldal látogatói adatainak gyűjtése Ön a regisztrációs száma és egyéb személyes adat megadása nélkül is böngészhet a weboldalunkon, így látogatásának nem marad nyoma.  A Sunrider tárolja azonban minden, a weboldalra látogató IP (Internet Protocol) címét, a dátumot, a belépés idejét és a megtekintett oldalakat. A Sunrider ugyanakkor tárolja az Ön regisztrációs számát is, ha azzal lépett be.  Ezen információkat kizárólag biztonsági okokból őrizzük meg annak érdekében, hogy egy esetleges jogosulatlan belépést az Ön adatainak felhasználásával megakadályozzunk, vagy arra fényt derítsünk. III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA? Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Sunrider részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a webshopban történő vásárlás, ill. a FÜT-kel kötött szerződés teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) a) ill. b), részben pedig Eht. 154. § (3) bek., valamint az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése és a Grt. 6.§ (5) bekezdése valamint a Számv. tv. 169.§ alapján jogi kötelezettség alapján kezeli. 2.1.1 pontban foglalt adatkezelés során: LINK Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a weboldalon történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy Sunrider nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni. Amennyiben Ön a weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban megjelölt elérhetőségeken keres meg minket, akkor kérjük, hogy kizárólag olyan személyes adatokat adjon meg, amelyek relevánsak és szükségesek annak érdekében, hogy az Ön megkeresésére válaszolhassunk. 2.1.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap név hozzájárulás (Grt. 6.§ (5) email-cím hozzájárulás (Grt. 6.§ (5) 2.2 pontban foglalt sütikkel kapcsolatos adatkezelés során A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik kivételével a sütik alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez az adatkezelés jogalapja. A sütik alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Ön a weboldalon az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. Ennek módosítására ill. a hozzájárulás visszavonására bármikor lehetősége van. IV. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT? 4.1 Sunrider által a 2.1.1 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a weboldal üzemeltetése, a weboldalon kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, jutalék számítása és fizetése (FÜT esetében), valamint az Önnel való kapcsolattartás, adminisztráció a szerződéssel kapcsolatban.   4.2. Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.1.2 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból hírlevelek, terméktájékoztatók, reklámajánlatok, tréningekre vonatkozó tájékoztató rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu email címre, vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően Sunrider haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából. 4.3. Sunrider a 2.2 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a weboldal üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a weboldalt az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket a Sunrider a weboldal hatékonyságának növelése érdekében is kezeli. V. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK? 5.1. Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben a Sunrider adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Sunrider megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen a Sunriderrel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére. 5.2. Sunrider tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Sunrider International 

  székhelye: 1625 Abalone Avenue, Torrance, California USA 90501

  email: info@sunrider.com Az adatfeldolgozó tevékenységei közé tartozik a tárhelyszolgáltatás és a tárhelyszolgáltatással és az IBO-bónuszok kiszámításával kapcsolatos egyéb szolgáltatások. Ennek alapján az adatfeldolgozó az Egyesült Államok Kalifornia államában található szerverein dolgozza fel és tárolja az Ön személyes adatait.

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. email: info@gls-hungary.com Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: a Sunridertől megrendelt küldemények kiszállítása.

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA email: privacy@mailchimp.com Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: levelezőrendszer biztosítása, amelyen keresztül a Sunrider hírleveleket, direkt marketing célú reklámüzeneteket online kiküldi.

 • BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. székhely: H-1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép. email: office@bdo.hu Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvvizsgálat.

 • OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. email: informacio@otpbank.hu Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatainak feldolgozása.

 • Checkout Ltd

  székhely: Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ, UK email: support@checkout.com Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatainak feldolgozása.

 • Nexio Pay, LLC

  székhely: 727 N 1550 E 3rd Fl, Orem, UT 84097, USA email: support@nex.io Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatainak feldolgozása.

 • Salesforce, Inc. Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: levelezőrendszer biztosítása, amelyen keresztül a Sunrider hírleveleket, direkt marketing célú reklámüzeneteket online kiküldi.

Sunrider nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására. 5.3. Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonosként áll szerződéses jogviszonyban a Sunriderrel, akkor az Ön neve, telefonszáma és emailcíme, az Ön személyes volumene, alsóvonali volumene, bónusz kalkulációja, regisztrációs száma, és az Önre vonatkozó ún. management riportok – a kapcsolattartás, szerződés teljesítése, valamint tréningek tartása céljából - hozzáférhetők az Ön szponzora és más Független Üzlettulajdonosok részére.  5.4. Amennyiben Ön szponzorral rendelkező fogyasztó, akkor az Ön neve, telefonszáma és emailcíme, az Ön személyes volumene és regisztrációs száma – a kapcsolattartás, és a szerződés teljesítése céljából - hozzáférhetők az Ön szponzora részére. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy ezen adatai egy szponzor részére láthatóak legyenek, ne kérjen szponzort, hanem közvetlenül az Adatkezelő alá jelentkezzen be fogyasztóként vagy vásároljon személyesen az Adatkezelő üzletében.  5.5 Tájékoztatjuk, hogy Sunrider a vállalkozáscsoporton belül a Sunrider International részére belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbíthat a fogyasztókra és FÜT-re vonatkozóan. Ezen adattovábbítás az Adatkezelő jogos érdekén alapul (GDPR 48) preambulumbekezdés).  5.6.   Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek anonimizált módon. 5.7. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság és más hatóság számára is. 5.8. Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait olyan harmadik országba (Pl. USA) továbbítja, ahol nem biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, akkor Sunrider mindent megtesz, hogy az Ön adatvédelmi jogai ne csorbuljanak, így különösen (i) az Európai Bizottság által jóváhagyott modell szerinti általános szerződési feltételeket alkalmazza az adattovábbítás során (pl. Sunrider International-hez  valamint a The Rocket Scienece Group LLC d/b/a MailChimp-hez történő adattovábbítás kapcsán. (Ezzel kapcsolatban további információ elérhető a https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ oldalon VI. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT? 6.1. Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.  6.2. A fent 2.1.1. pontban megjelölt személyes adatokat Sunrider a vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított 2 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell. A számviteli bizonylatokat Sunrider a Számtv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni. 6.3 Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük. 6.4 Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni. Ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az Önre vonatkozó, Önnel kapcsolatba hozható személyes adatokat, kivéve, ha jogszabályból eredő jogunk vagy kötelességünk alapján azokat továbbra is kezelhetjük vagy kezelnünk kell. 6.5 Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.  Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu email címre, vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően Sunrider haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából. 6.6 A sütiket a 2.2.1. d.) pontban megjelölt ideig tároljuk. VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN? 7.1. Tájékoztatjuk, hogy Sunrider minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Sunrider és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Sunrider utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat. 7.2.     Bankkártya adatok biztonsága  Ha Ön rendelését az Interneten adja le, személyes és bankkártya adatai SSL titkosítási technológiával kódolásra kerülnek, mielőtt az interneten továbbításra kerülnek. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné válik, hogy adatait ellopják vagy feltartóztassák, míg a cybertérben áthaladva eljut a Sunrider belső hálózatába, amely csúcstechnológiájú tűzfallal van ellátva. Bankkártyaszáma kizárólag a fizetés lebonyolításához kerül felhasználásra, azt a Sunrider nem kezeli és nem is tárolja. A Sunrider a világ vezető SSL Encryption technológiáját alkalmazó cégének, a VeriSign-nak az SSL Encryption szoftverét alkalmazza.  7.3. Információk biztosítása  Sajnos az interneten történő adatátvitel nem 100%-osan biztonságos. Minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelméért, de a teljes biztonságot nem garantálhatjuk. Mivel a biztonság számunkra legalább olyan fontos, mint Önnek, a jövőben is a legkorszerűbb biztonsági eljárások alkalmazására törekszünk, hogy személyes adatainak védelmét ily módon is biztosíthassuk.  7.4. Regisztrációs szám, felhasználónév és jelszó  Kérjük, hogy regisztrációs számát, felhasználónevét és jelszavát gondosan őrizze meg, és ne adja át senkinek. Ezen Szabályzat elfogadásával Ön felelőséget vállal minden tevékenységért, amely az Ön felhasználói nevén és jelszaván keresztül történik a weboldalon, ezért ajánljuk a jelszavak gyakori cseréjét.  7.5. Ellopott vagy elvesztett információk  Kérjük, azonnal értesítse a Sunridert, ha felhasználóneve, és/vagy jelszava elveszne, ellopnák, vagy illetéktelenek akarnák használni. Ilyen esetben felhasználónevét és/vagy jelszavát töröljük a rendszerünkből, majd azt az új információknak megfelelően módosítjuk. 7.6. Független Üzlettulajdonosok adatkezelése Sunrider gondoskodik arról, hogy szerződésben kötelezze a Független Üzlettulajdonosokat, hogy minden olyan személyes adatot szigorúan bizalmasan kezeljenek, amelyhez ők jelen Szabályzat alapján a szervezetben alájuk tartozó Független Üzlettulajdonosok és fogyasztók vonatkozásában adatfeldolgozóként vagy adatkezelőként hozzáférnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Független Üzlettulajdonosok azonban tevékenységük jellegéből adódóan adatkezelőnek minősülhetnek az alájuk tartozó Független Üzlettulajdonosok, ill. egyes fogyasztók személyes adatai vonatkozásában. VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN? 8.1      Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.  Ennek alapján Sunrider tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Sunrider rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek átadja, ha:

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és Sunrider közötti szerződésen alapul; és

  • az adatkezelés automatizált módon történik

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Sunrider által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális. Ehhez kérjük, hogy használja a honlap "Profil megváltoztatása" menüpontját, vagy lépjen kapcsolatba a Sunriderrel. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során adja meg a nevét, címét, regisztrációs számát, és/vagy e-mail címét. A weboldalon lehetőség van mind az adat, mind a jelszó módosításra.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.  Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu emailcímre küldve vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. 

 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Sunridernek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak Sunrider vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben Sunrider a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatelfogadom.

8.2 Sunrider indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Sunrider a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. 8.3 Ha Sunrider nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. IX. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN? 9.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Sunriderhez az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. 9.2. Sunrider köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 9.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért. 9.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. X. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA Sunrider fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát. Jelen weboldal bármilyen, módosítás utáni, Ön által történő folyamatos használata a módosított Szabályzat elfogadását jelenti, és feltételei Önre is vonatkoznak. XI. GYERMEKEK VÉDELME A weboldal kifejezetten nem a gyermekek, hanem nagykorú személyek számára készült. Azzal, hogy Ön a weboldalt használja, ráutaló magatartással úgy nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú személy. Sunrider tudatosan nem gyűjt, használ és tárol adatokat a 18. életévüket be nem töltött személyekről. XII. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: sunrider@sunrider.hu. Módosított változat hatályos 2023.01.01.-től Sunrider Hungary Kft.